Dansk Selskab for Intensiv Terapi

På denne side kan du få oplysninger om Dansk Selskab for Intensiv Terapi, igangværende projekter, kurser samt en indmeldelsesblanket hvor du kan søge om optagelse i selskabet.

Indmeldelse

Selskabets formål

  • at fremme forskning, udvikling og innovation indenfor intensiv terapi
  • at udbygge danske lægers og sygeplejerskers uddannelse inden for intensiv terapi
  • at udvikle og styrke det multidisciplinære samarbejde mellem de lægelige specialer der deltager i behandlingen af den intensive patient
  • at formidle samarbejde med den sygeplejefaglige del af intensiv terapi
  • at etablere samarbejde med tilsvarende nationale og internationale selskaber

Etiske udfordringer i en behandlingsdomineret kultur

TEMADAG - 1. marts 2016 - Kolding Sygehus anæstesiologisk afdeling

På skadestuer, fælles akut modtagelser og intensiv afdelinger landet over, opleves det dagligt at meget gamle patienter og med betydelig og alvorlig co-morbiditet indlægges akut i kritisk tilstand, af og til endog under pågående hjertemassage. Ikke sjældent oplever vi at der efterfølgende kommer oplysninger frem som belyser at dette næppe er til patientens bedste og måske ligefrem imod patientens ønske, men ingen tog beslutningen forud for aktuelle og intet blev skrevet ned.

Et højaktuelt og diskuteret emne er om der skal forefindes hjertestartere på plejehjem. Det kan man have mange holdninger til, hvilket også fremgår af den offentlige debat. En vigtig del af overvejelserne bør indeholde at der tages en samtale med den enkelte plejehjemsbeboer og familien om beboerens eget ønske. Hvem skal have rollen og varetage denne samtale? Skal alle gamle og kronisk syge forsøges genoplivet? Hvordan undgår vi at patienter som er gamle eller kritisk syge, og som slet ikke ønskede det, ender på intensiv afdeling og der skønnes udsigtsløst syge

Kolding Sygehus anæstesiologisk afdeling er arrangør af en temadag som, bredt, handler om området. Der er tænkt en rød tråd fra patienten på plejehjemmet eller den kronisk syge, over almen praksis, til sygehuset, intensiv afdeling og afslutning af udsigtsløs terapi.

Der kommer en række interessante oplægsholdere, om hvem man kan læse mere på hjemmesiden.

Tilmelding foregår via www.etik.ksan.dk

Såvel alment praktiserende læger, sygehuslæger, sygeplejersker og ansatte i plejesektoren samt andre interesserede er velkomne

Intensiv Symposium Hindsgavl 2016

Intensiv Symposium Hindsgavl 29. og 30. januar 2016

Intensivsymposium
DASAIM Logo

For kliniske retningslinier og rekommendationer se DASAIMs hjemmeside.

DSIT Logo
DSIT
Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V
Odense Universitetshospital
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C
TLF: +45 65411859